ชาวจอมทอง เฮ! ได้ถนนเลี่ยงเมือง

0
1424

ผลสรุปประชุมคัดเลือกแนวเส้นทาง และรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการทางเลี่ยงเมืองจอมทอง ได้ข้อยุติ จบประเด็นค้างคาใจ ชาวจอมทองพากันเฮ กรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษาโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรเลี่ยงเมือง พร้อมผลักดันเส้นทาง ค.1 สร้างในเขตอำเภอจอมทองเร่งด่วนก่อน ส่วนทางมาตรฐานเบี่ยงเข้าเขตลำพูนศึกษาเอาไว้รองบภายหลัง

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท พี.วี.เอส. – 95 คอนซัลแต้นซ์ จำกัด บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนชัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ชีวิล แอนด์ สตรัคเจอรัล เอ็นยิเนียร์ส จำกัด จัดประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการทางเลี่ยงเมืองจอมทอง (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2) หลังจากประชุมไปวันก่อนหน้า ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ไปแล้ว สำหรับที่ อ.จอมทอง ครั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับฟังประมาณ 700 คน รวมทั้งอดีต ส.ส.เชียงใหม่ นายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ ผู้ผลักดันงบประมาณกว่า 14 ล้านบาทมาสำรวจ นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ร่วมสนับสนุน และ ผช.ส.ส.พรรคภูมิใจไทย (น.ส.ศรีนวล บุญลือ) โดยมีนายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง เปิดประชุม

ทางด้านกรมทางหลวง มีนายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผอ.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ร่วมกับคณะประกอบด้วยโดยนายบุญชัย จิตรพลี วิศวกรงานทาง ชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ รายละเอียดโครงการ แนวคิดในการกำหนดทางเลือกรูปแบบโครงการ และสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ นายมนูญ แสงเพลิง ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม เสนอเรื่องการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และ ผศ.วิวัฒน์ อังศุสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินรายการ โดยได้สรุปว่าจากการศึกษาสำรวจ พบว่าปริมาณรถยนต์ที่ผ่านชุมชนตัว อ.จอมทอง มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา มากกว่าวันละ 22,000 คัน การเลือกแนวเส้นทางสาย A (รวมทั้ง B C)ข้ามแม่น้ำปิงไปเขต จ.ลำพูน เพื่อรองรับอนาคต 20 ปีข้างหน้า ส่วนเส้นทางสาย ค.1 ที่อยู่ในแนวเขตผังเมืองจอมทองโดยมีการสำรวจแล้ว แต่ผังเมืองยังไม่ได้ประกาศ แต่เมื่อประชาชนชาวจอมทองกว่าร้อยละ 60 เลือกให้สร้างเส้นทาง ค.1 เหมาะสมที่สุด กรมทางหลวงก็พร้อมจะดำเนินการ โดยบูรณาการกับกรมทางหลวงชนบท (ซึ่งขณะนี้มุ่งสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่ริม) หากไม่พร้อมกรมทางหลวงก็จะรับมาดำเนินการเอง

ทางด้าน ตัวแทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า การจัดทำผังเมืองเดิมให้เป็นผังเมืองรวมจอมทอง แต่มีกฎหมายใหม่ออกมา สามารถจัดทำผังเมืองจอมทองได้เลย โดยจะลดขั้นตอนต่างๆลงเหลือไม่เกิน 10 ขั้นตอน เดิมผังเมืองจอมทองเสนอสำนักงานกฤษฎีกาแล้วเตรียมออกประกาศในเดือน มี.ค.นี้ ซึ่งจากการประชุมของปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่าจะเปลี่ยนหัวใหม่ จึงจะประกาศได้ไม่น่าจะเกิดปีงบประมาณ 2563 นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการชี้แจงของทางราชการแล้ว ตัวแทน ส.ส.เขต 8 (น.ส.ศรีนวล บุญลือ) จะขอขึ้นพูดแต่ประชาชนที่มาร่วมไม่ยอมให้ชี้แจง จากนั้น นายสุปรีชา สุภาอินทร์ อดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.จอมทอง กล่าวแสดงความยินดีที่กรมทางหลวงเห็นด้วยที่จะให้สร้างทางเลี่ยงเมือง ค.1 ตามที่ชาวจอมทองต้องการเร่งด่วน เพราะมีปัญหาความแออัดและอุบัติเหตุมาก ส่วนงบประมาณนั้นจะต้องช่วยกันผลักดันเพื่อมาก่อสร้างโดยเร็ว หลังการประกาศใช้ผังเมืองจอมทองแล้ว โดยไม่ต้องมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีก เพราะกรมโยธาธิการฯดำเนินการไว้แล้ว ขณะที่นายวิชัย ลดาลิตสกุล ตัวแทนศาลเจ้าและพ่อค้าจอมทอง กล่าวว่าเดิมตั้งข้อสงสัยไว้มากมาย แต่เมื่อมาฟังคำชี้แจงจากตัวแทนกรมทางหลวงวันนี้แล้วดีใจ สาย ค.1 จะสร้างก่อน เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน ส่วนเส้นทางสาย A ก็ค่อยทำไป

นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผอ.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 กล่าวว่า มีความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่สนใจมาร่วมประชุมวันนี้ กรมทางหลวงมีความจริงใจ มุ่งทำงานตอบโจทย์ ให้ได้ประโยชน์กับพื้นที่ การศึกษาถนนสาย ค.1 ก็เห็นความเหมาะสม และคุ้มค่ากับงบประมาณ เดิมที่ทำโครงข่ายสายใหญ่ไว้ ก็จะสร้างต่อไป ขอให้มั่นใจว่าทั้งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทบูรณาการร่วมกัน ถนนสายนี้ทั้งสองกรมสามารถทำได้ ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีผู้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะอีกหลายราย อาทิ นายจักรคำ หวันแดง อดีต ผอ.รร.ศรีจอมทอง จะขอล่ารายชื่อนักเรียนเพื่อเสนอผ่านนายอำเภอจอมทองไปถึงรัฐบาลอีกครั้ง เพื่อเร่งสนับสนุนงบประมาณมาก่อสร้าง เพื่อนักเรียนจะได้ปลอดภัยจากการใช้ถนนสายเดิมในย่านชุมชน นายคุณธนา เบี้ยวบรรจง อดีต ผอ.ราชมงคลจอมทอง ก็กล่าวว่า ได้ร่วมสนับสนุนผ่าน อดีต ส.ส.ณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ จนกระทั่งได้รับงบประมาณมาสำรวจ และหวังว่าทุกฝ่ายจะผลักดันให้โครงการเลี่ยงเมืองจอมทองสำเร็จโดยเร็ว ส่วนนางภัทรนิษฐ์ ศรีจอมทอง เสนอให้มีการติดตั้งเอกลักษณ์ของจอมทอง อาทิ หลุกไม้ไผ่ พระธาตุศรีจอมทอง ดอยอินทนนท์ ลำไย หรือผ้าทอมือของจอมทองไว้ด้วย

ก่อนเสร็จสิ้นการประชุม นายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ กล่าวว่า เดิมตนได้ผลักดันโครงการสร้างทาง 4 เลนเข้าสู่จอมทอง และไปยังฮอด การสัญจรสะดวกสบายแล้ว ตลอด 10 กว่าปีมานี้ตนก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรอีก แต่เมื่อนายวิชัย ลดาลลิตสกุล และคณะมาขอให้ช่วย เพราะมีเหมืองหินที่บ้านแปะ จึงมีรถบรรทุกผ่านจำนวนมาก เกิดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ จึงได้เข้ามาดำเนินการเมื่อปี 2560 ได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ และที่ต้องขอบคุณมากคืออดีต ผวจ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ได้มีส่วนช่วยอย่างมาก ตนโชคดีมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตา จึงได้งบประมาณมา 14 ล้านบาทมาสำรวจ เมื่อกรมทางหลวงเห็นความต้องการของประชาชนจะดำเนินการสาย ค.1 ก่อน ก็นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ขอให้ทำโดยเร็ว ส่วนงบประมาณนั้นใครทำหน้าที่ตรงไหนก็ช่วยกัน และขอขอบคุณตัวแทนจากโยธาธิการฯ ให้ไปรายงานต่อผู้ใหญ่เพื่อเร่งรัดการประกาศผังเมืองจอมทองโดยเร็วด้วย

จากนั้น พล.อ.อ.ดร.ศราวุฒิ พูนสุข ได้ขึ้นกล่าวสนับสนุน และติงว่าควรให้โอกาส ผช.ส.ส.ภูมิใจไทยในฐานะที่มี รมว.คมนาคมอยู่ด้วยได้พูดเพื่อจะร่วมกันผลักดัน ทำให้โครงการสำเร็จโดยเร็ว เช่นเดียวกับนายสุรพล เกียรติไชยากร ก็เห็นว่าทางเลี่ยงเมืองจอมทองเป็นความต้องการของประชาชน ควรรวมพลังกันมาช่วยให้สำเร็จ สุดท้าย ผอ.แขวงการทางเชียงใหม่ 1 กล่าวขอบคุณ และยืนยันว่า เส้นทาง ค.1 จะรับไปดำเนินการหากกรมทางหลวงชนบทไม่ทำ กรมทางหลวงจะทำ ทั้งนี้จะมีการประชุมสรุปผล กำหนดแนวเส้นทางให้ชัดเจน และทราบว่าจะต้องมีการเวนคืนที่ดินในพิกัดใดบ้างต่อไปในเดือน เม.ย.2563