ชม.ไนท์ซาฟารีตั้งเป้า เลี้ยงตัวเองให้อยู่รอด

0
207

ชม.ไนท์ซาฟารีตั้งเป้า
เลี้ยงตัวเองให้อยู่รอด
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เผยผลกำไรที่เติบโตขึ้นทุกปี ตั้งเป้าเลี้ยงตัวเองให้ได้ แม้จะถูกตัดทอนงบประมาณตั้งแต่ปี 2561 ที่ได้รับงบประมาณลดลง พร้อมพัฒนาสู่การท่องเที่ยวที่สร้างความเจริญให้กับเศรษฐกิจชุมชน ทั้งท้องถิ่นและในประเทศ
นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหารปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน ) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ชีวิตสัตว์และธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ตัวเลขรายได้ในปี 2562 จำนวน 252, ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2561 ที่มีรายได้ 246 ล้านบาทโดยรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา(EBITDA) ที่เติบโตขึ้นทุกปี โดยปี 2561 มีตัวเลขจำนวน 34 ล้านบาทปี 2562 จำนวน 40 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2563 จะมีตัวเลขรายได้เติบโตจากปีที่ผ่านมา 6% คิดเป็นรายได้ 267 ล้านบาท
นับจากปี 2561 จากการเข้ามากำกับดูแลเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ของคณะกรรมการบริหารพัฒนาพิงคนคร โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารพัฒนาพิงคนคร ส่งผลให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีรายได้ทะลุ 200 ล้านบาท ในปี 2561 เป็นปีแรกและเพิ่มขึ้นตามลำดับซึ่งครอบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประมาณ 200 ล้านบาท และจากการวิเคราะห์ตัวเลขผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มองว่าภาพรวมของธุรกิจเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะถูกตัดทอนงบประมาณตั้งแต่ปี 2561 ที่ได้รับงบประมาณลดลงเรื่อยเรื่อยโดยปี 2561 ได้รับ งบประมาณ 150 ล้านบาทปี 2562 ได้รับงบประมาณ 115 ล้านบาทและปี 2563 ไม่ได้รับงบประมาณ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องดูแลเลี้ยงตัวเองให้ได้
ช่วงที่ผ่านมาหลังจาก ครม .มีมติถ่ายโอนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้กับองค์การสวนสัตว์ มี พ.ร.บ.ให้ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)ในวันที่ 14 เมษายน 2562 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จะต้องดำเนินกิจการถ่ายโอนในสภาพดีที่สุด ที่ผู้รับโอนสามารถนำไปดำเนินการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศ ในด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศซึ่งปี 2562 สิ่งที่ได้ทำคือรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีที่สุดและยังยืนการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์ ให้ได้มาตรฐานสากลเป็นเป้าหมายอันดับแรก พร้อมด้วยการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความเจริญ ให้กับเศรษฐกิจของประเทศและชุมชนให้ได้
ในปี 2563 จะเริ่มการปรับปรุงภูมิทัศน์ถึงยังไม่เคยมีการปรับปรุงนับจากการเปิดให้บริการมา เป็นระยะเวลา 14 ปีรวมทั้งการปรับปรุงการให้บริการต่างๆ การแสดงน้ำพุดนตรี ที่จะเป็นการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่ ให้สวยงามและยิ่งใหญ่กว่าเดิม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวาระครบ 15 ปีของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งจะครบในรอบปี 2564 นี้.