“ลานนารวมใจ ต้านภัยหนาว”

0
240

โรงพยาบาลลานนา จัดโครงการ “ลานนารวมใจ ต้านภัยหนาว” ประจำปี 2563 ดำเนินตามนโยบายหลักส่งเสริมช่วยเหลือ แบ่งปัน และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทางโรงพยาบาลลานนาจัดเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ได้จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ นำทีมโดย นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา นำคณะเดินทาง พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม โดยมี นายปริญญา ยาประเสริฐ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา และนายคำมูล เงาใส ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมชาวบ้านในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

กิจกรรมในครั้งนี้มีการตรวจสุขภาพ รักษา และให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเล่นเกมแจกของขวัญให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทำรั้วโรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา จำนวน 60 ล็อค จำนวนเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท และสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนจำนวน 4 ห้อง โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา จำนวนเงินทั้งสิ้น 52,371 บาท นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ผ้าห่ม เวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา รวมทั้งเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 15,000 บาท เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่มพนักงาน รพ.ลานนา ตลอดจนพันธมิตรที่เข้ามาร่วมมือเพื่อเพิ่มยอดเงินบริจาค และสิ่งของในกิจกรรมในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วย ทำให้บรรยากาศของกิจกรรมนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา