มช.ติดท๊อปเทน กีฬาม.ปทท. 47

0
52401

กองทัพนักกีฬาลูกช้างชูคบเพลิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างผลงานติดท๊อปเทนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020”

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าตามที่ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ภายใต้ชื่อ “47th The Sun Games 2020” ในระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต และสนามแข่งขันในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน จำนวน 43 ชนิดกีฬา

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020” ครั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต ได้ส่งนักกีฬาชาย – หญิงส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ภายใต้ชื่อ “47th The Sun Games 2020” ด้วยซึงในการแข่งขันปีนี้นักกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วยกันสร้างผลงานติดท๊อปเทนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมีผลงานอยู่อันดับที่ 9 ของตารางขยับขึ้นมาอีก 1 อันดับเพราะเมื่อปีก่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำผลงานอยู่อันดับที่ 10 ของตาราง

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020” ปีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำผลงานได้มาทั้งหมดจำนวน 55 เหรียญโดยได้ 8 เหรียญทองจาก กีฬาครอสเวิร์ด 4 เหรียญทอง ยูยีตสู 1 เหรียญทอง หมากกระดาน 1 เหรียญทอง เรือพาย 1 เหรียญทองและยิงปืน 1 เหรียญทอง

ได้ 14 เหรียญเงินจากครอสเวิร์ด 3 เหรียญเงิน ยูยีตสู 3 เหรียญเงิน หมากกระดาน 2 เหรียญเงินเรือพาย 1 เหรียญเงิน ดาบไทย 2 เหรียญเงิน ว่ายน้ำ 2 เหรียญเงิน และกรีฑา 1 เหรียญเงิน

ได้ 33 เหรียญทองแดงจากครอสเวิร์ด 3 เหรียญทองแดง ยูยีตสู 9 เหรียญทองแดง หมากกระดาน 3 เหรียญทองแดง ดาบไทย 5 เหรียญทองแดง ว่ายน้ำ 4 เหรียญทองแดง กรีฑา 1 เหรียญทองแดง เทควันโด 3 เหรียญทองแดง เทนนิส 1 เหรียญทองแดง เชียร์ลีตติ้ง 1 เหรียญทองแดง ดาบสากล 1 เหรียญทองแดง บริดจ์ 1 เหรียญทองแดงและฮอกกี้ 1 เหรียญทองแดง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจากผลงานของนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020” ครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้จัดงานเลี้ยงฉลองชัยให้กับนักกีฬาและมอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020″ในเร็วๆวันนี้