เศรษฐกิจภาคเหนือชะลอตัวไวรัสโคโรน่าทำท่องเที่ยวย่ำแย่ในระยะต่อไป

0
415

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 4ปี 2562 ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน รายได้ เกษตรกรหดตัว การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวชะลอลง การท่องเที่ยวแย่นักท่องเที่ยวชาวจีนหาย อัตราเงินเฟ้อทั่วไป สูงขึ้นตามราคาอาหารสด ขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจภาคเหนือในระยะต่อไปคือหนี้ครัวเรือนรายได้ภาคเกษตรและท่องเที่ยวที่เผชิญกับปัจจัยเสี่ยง รวมถึงแรงส่งจากภาครัฐที่มีแนวโน้มล่าช้าออกไป

นายโอรส เพชรเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 4ปี 2562 ว่า ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาส การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลงตามกำลังซื้อโดยรวมที่ไม่เข้มแข็ง โดยมาตรการภาครัฐมีส่วนช่วยพยุงกำลังซื้อบางส่วน ทั้งจากรายได้ เกษตรกรที่หดตัว ตามปริมาณผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และรายได้นอกภาคเกษตร การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวชะลอลง จากปัจจัยด้านวัตถุดิบทางการเกษตรและความต้องการจากต่างประเทศ ส่วนด้านการท่องเที่ยวชะลอตัวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง จากสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในภาวะชะลอตัว ขณะที่รายจ่ายลงทุนของภาครัฐ มีบทบาทจำกัดต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ยังไม่ประกาศใช้
ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป สูงขึ้นตามราคาอาหารสด ส่วนภาวะการเงิน ขยายตัวสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ยังกล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจภาคเหนือในระยะต่อไป คือ สถานการณ์หนี้ครัวเรือน รายได้ภาคเกษตรและท่องเที่ยวที่เผชิญกับปัจจัยเสี่ยง รวมถึงแรงส่งจากภาครัฐที่มีแนวโน้มล่าช้าออกไป โดยสถานการณ์หนี้ครัวเรือน ต่อ GDP ยังอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังพบว่าครัวเรือนไทยมีภาระหนี้ต่อเดือนสูง เพราะส่วนใหญ่ เป็นหนี้เพื่อการบริโภค (ผ่อนสั้น ดอกเบี้ยสูง) ขณะที่ปริมาณน้ำที่สำรองไว้ ในเขื่อนสำคัญอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลกระทบต่อ ผลผลิตข้าวนาปรัง ส่วนแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควัน และโรคไวรัสโคโรน่า และพ.ร.บ. งบประมาณปี 63 ล่าช้า กระทบต่อความสามารถในการเบิกจ่ายของภาครัฐ และความเชื่อมั่นของภาคเอกชน