รุกพัฒนาทันตแพทย์เชียงใหม่ประยุกต์ดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

0
440

รุกพัฒนาทันตแพทย์เชียงใหม่ประยุกต์ดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด และ บริษัท Mani.INC Japan จัดประชุมวิชาการสำหรับทันตแพทย์ ประจำปี 2563 สำหรับทันตแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่และ เขตบริการสุขภาพที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้ทันตแพทย์ทั่วไปสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดย ได้รับเกียรติจาก ทพญ. อัมพร เดชพิทักษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษจาก ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย ผู้เชียวชาญพิเศษด้านทันตกรรม อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “How to Select DIAMOND BURS For modern prepatation concetp” ณ ห้อง พันตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

ปัจจุบันงานด้านทันตกรรมมีการพัฒนาไปมาก เพราะเทคโนโลยีการผลิตครอบฟันเปลี่ยนไปจากระบบเหวี่ยงโลหะเป็นระบบดิจิตอลโดยการกลึงออกมาซึ่งมีความแม่นยำสูง ดังนั้นจึงทำให้กระบวนการกรอฟันเปลี่ยวนไป การเลือกใช้หัว Diamond burs จึงมีความสำคัญมากในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน รวมถึงการเลือกใช้หัวกรอสำหรับรื้อครอบวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงๆ โดยที่ผู้ป่วยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เพื่อสุขภาพที่ดีในองค์รวมของผู้ป่วยต่อไป