47 ปี พิพิธภัณฑสถานฯ เชียงใหม่

0
389

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมทั้งเปิดนิทรรศการพิเศษ “หวนรำลึก 47 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่”

วันนี้ (6 ก.พ. 63) ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ “หวนรำลึก 47 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่” เนื่องในวาระครบรอบ 47 ปี ของการเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เปิดให้บริการครบรอบ 47 ปี นับจากเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2516 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นองค์ประธานเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม ประจำภูมิภาคเหนือ

ตลอดช่วงระยะเวลา 47 ปีที่ผ่านมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ได้มุ่งเน้นเรื่องการเก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญของชาติ อีกทั้งรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีค่าของแผ่นดิน เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การอนุรักษ์ และการให้บริการข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรมในฐานะแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และประจำภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ให้ได้รับความรู้ ความเป็นมาของการจัดตั้ง พัฒนาการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย