กรีนบัสร่วมกับ สสค.เชียงใหม่ จัดประชุมติวเข้มการป้องกันไวรัสโคโรน่า

0
440

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด (กรีนบัส) ได้จัดการประชุมรับฟังการแนะนำวิธีป้องกันไวรัสโคโรน่าให้กับบุคลากรภายในและตัวแทนของสถานประกอบกิจการ 25 แห่ง เข้าร่วมการสัมมนา โดยมี ดร.ศุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว และคุณเมทินี ขันแก้ว ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข รวมถึงคุณปักษธร สมินทรปัญญา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมทองคำคูณ สำนักงานใหญ่ บริษัทฯ

คุณกัลยาณี ทองคำคูณ กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจการขนส่งและการเดินทาง ได้กล่าวว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากประเทศจีน ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและการเดินทางที่ต้องให้บริการกับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัส

จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมรับฟังเพื่อสร้างแนวทางการรับรู้ในการป้องกันตัวเอง พร้อมทั้งร่วมกันหามาตรการการป้องกันไวรัสโคโรน่าแก่บุคลากรในสถานประกอบการ และชี้ถึงผลกระทบที่สถานประกอบการได้รับจากสถานการณ์ดังกล่าวให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบ