เมเจอร์ฯชวนดู DORAEMON ในราคา 60.- บาท

0
492

PROMOTION ลูกค้าบัตร MGEN KIDS & Boomerang KIDS ดู DORAEMON ในราคา 60.- บาท
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – ตลอดโปรแกรมการฉาย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ