โคโรนาพ่นพิษ ท่องเที่ยว ชม. พังยับ!

0
10033

นักธุรกิจท่องเที่ยว และแวดวงผู้เกี่ยวข้องในเชียงใหม่ สรุปผลกระทบจากการปิดสายการบินจากจีนเข้าสู่เชียงใหม่ และสถานการณ์ระบาดของไวรัสอู่ฮั่น เลวร้ายกว่าที่คาดทุกธุรกิจรับเต็มๆ ทั้งไนท์บาซาร์ ถนนคนเดิน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร สปานวดแผนไทย รถเช่า รถตู้รับจ้าง ภาคีฯ เปิดเวทีถก แล้วสรุปผลนำเรียน ผวจ.เชียงใหม่ เพื่อเสนอรัฐเยียวยาเท่าที่จะทำได้

ตามที่ นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานมูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ และอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวเนื่องเข้าประชุมหารือกันถึงผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไวรัสอู่ฮั่น ซึ่งมีการปิดสายการบินจากเมืองอู่ฮั่น และอีกหลายเมืองเข้าสู่ไทย โดยเฉพาะเที่ยวบินตรงสู่เชียงใหม่ ตั้งแต่ 24 มกราคม 2563 เป็นต้นมา มีเจ้าของ ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบจากการที่นักท่องเที่ยวชาวจีนหายไปจากเชียงใหม่เกือบ 100 เปอร์เซนต์ หลายธุรกิจอาจถึงขั้นต้องเลิกจ้างคนงาน หรือปิดกิจการชั่วคราวเพื่อรอดูสถานการณ์โรคจะสงบเมื่อไรนั้น

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายพรชัย จิตรนวเสถียร ได้แจ้งว่าการประชุมดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ มีผู้เข้าร่วมจาก 41 หน่วยงาน/บุคคล อาทิ นายวิทยา พงษ์ศิริ อุปนายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่/ประธานชมรมเพื่อนไกด์จังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการผู้บริหาร หจก.ลานนาคิงด้อมทัวร์ นายพัลลภ แซ่จิว รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญยก พวงสุนทร รักษาการเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ดวงสมร ไชยรัตน์ ประธานสมาพันธ์สตรีอาสาสมัครพุทธ คริสต์ อิสลาม และอดีตนายกสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ ปี 2559-2562 น.ส.คำศรีดา แป้นไทย ชมรมเฮาฮักเชียงใหม่ 58 นายวิศิษฐ์ วัชรินทร์ ผู้ช่วยดำเนินงาน(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม) สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายเอกพล พงษ์พิกุล กรรมการผู้บริหารโรงแรมบัวรายา นายชวาล พ่วงพัก อดีต จนท.นโยบายและแผน Tai Yi Fang co,ltd. Taiwan นายรัฐภัทร์ ศรีจันทร์กลัด รองประธานมูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ และเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่า 349 น.ส.รวรรณ นันตาเวียง รองประธานชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา และผู้จัดการทัวร์ Lookwell Travel นายอดิสร ศรีโสภณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาดโรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่ นายดรณ์ สุทธิภิบาล กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ และประธานกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินวัวลาย นายกาจ ตันตรานนท์ ผู้บริหารบริษัท ฮัลโหล ทราเวล 2015 (ไทยแลนด์) จำกัด

นายนนท์ หิรัญเชรษฐ์สกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ น.ส.ศศิชา หิรัญเชรษฐ์สกุล สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ นายดำริ ลิ้มมหาคุณ กรรมการผู้จัดการ บจก.โอโซนา อินเตอร์ น.ส.วรณัน อ้นท้วม ผู้ช่วยดำเนินงาน (น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร) สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร น.ส.อุรารักษ์ จันทิมา ผู้จัดการแผนกการตลาด บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน นายสิรภพ สมพงษ์ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน น.ส.ชลลดา เบ็ญนาด ตำแหน่ง Senior Course Summer Service ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นายกมลภพ พันธิ์ชน CRM Office Service Service ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นายอนุชา ศักดิกุล พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่ น.ส.รัชนีกร เป่าปา พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่

นายอรรฐกานต์ กาญจนประโชติ บริษัท เมโทร ฟอเร็กส์ จำกัด ตัวแทนผู้ประกอบรถเช่า และแลกเงิน น.ส.ขวัญนภา แซ่ลิ้ม บริษัท เมโทร ฟอเร็กส์ จำกัด ตัวแทนผู้ประกอบรถเช่า และแลกเงิน นายวิลาส ปัญญาวงค์ ชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านไนท์บาซาร์ น.ส.สุรดี ขันอาษา ชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านไนท์บาซาร์ นายอรรฐ์ณพ นฤปจาตุรงค์พร ชมรมผู้ประกอบการถนนคนเดินเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ ปัญญา ชมรมผู้ประกอบการถนนคนเดินเชียงใหม่ นายอดิพงค์ ชัยแก้ว ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น เข้าประชุมที่โรงแรมรอยัลเพนนินซูลา ถ.อัษฎาธร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นายพรชัย จิตรนวเสถียร กล่าวว่า ได้สรุปผลกระทบของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่จากสถานการณ์วิกฤติที่ถาโถมจังเชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะช่วงวิกฤตไวรัสอู่ฮั่น จากตัวแทนองค์กรกลุ่มวิชาชีพที่เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งตนได้สรุปมาตรการ และข้อเรียกร้องที่จะส่งถึงรัฐบาลผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ทราบต่อไป

นายพรชัย จิตรนวเสถียร กล่าวว่า ได้สรุปผลกระทบของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่จากสถานการณ์วิกฤติที่ถาโถมจังเชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะช่วงวิกฤตไวรัสอู่ฮั่น จากตัวแทนองค์กรกลุ่มวิชาชีพที่เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งตนได้สรุปมาตรการ และข้อเรียกร้องที่จะส่งถึงรัฐบาลผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ทราบต่อไป

กลุ่มผู้ประกอบการไนท์บาซาร์ ตั้งแต่หลังตรุษจีนนักท่องเที่ยวลดลงส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้ลดลงจึงทำให้เกิดการปิดกิจการในบางส่วน ธุรกิจโรงแรม นักท่องเที่ยวที่เคยจองห้องพักไว้มีการยกเลิกทั้งหมด โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ยอดจองห้องลดลง 50-80% และไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงและนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ ก็ลดลงเช่นกัน ธุรกิจปางช้างประสบปัญหาจากการยกเลิกการจองทัวร์จากนักท่องเที่ยว และนักท่องลดลงเที่ยวถึง 50-80% ธุรกิจร้านเช่ารถ หลังจากงานรับปริญญานักท่องเที่ยวไทยในช่วงนี้ได้ลดลง และนักท่องเที่ยว จีน เกาหลี ที่ได้ทำการจองรถเช่าไว้ก็ยกเลิกทั้งหมดซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากกว่า 50% ร้านแลกเงิน เนื่องด้วยนักท่องเที่ยวลดลงส่งผลให้ค่าเงินลดตัวลงเกินกว่า 40% ธุรกิจรับซักผ้าจากโรงแรม เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในจังหวัดเชียงใหม่ลดลงส่งผลให้ผ้าที่เคยได้รับลดลงมากถึง 90% ผู้ประกอบการย่านวัวลาย และถนนคนเดิน ตั้งแต่เชียงใหม่ประสบปัญหาเกี่ยวกับ PM2.5 และวิกฤติไวรัสโคโรนา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลง ธุรกิจทัวร์ JOIN และกลุ่มลูกค้า FIT ส่วนมากเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวจีน บางผู้ประกอบการเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนถึง 90% เมื่อนักท่องเที่ยวจีนลดลงส่งผลกระทบด้านรายได้กับทางผู้ประกอบการทัวร์ ผู้ให้บริการรถตู้ และไกด์นำเที่ยว ถึง 70-80% ธุรกิจนวดและสปาต้องยอดลดลง 80-90% พนักงานนวดตกงานและบางกิจการต้องปิดตัวลง และกลุ่มคนขับรถตู้และรถทัวร์โดยสารไม่มีลูกค้า แต่ต้องแบกรับภาระการผ่อนค่างวดรถและเริ่มขาดส่งค่างวดรถบ้างแล้ว

สรุปปัญหาหลักของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีหนี้สินที่เกิดจากการทำธุรกิจ หนี้จากการผ่อนบ้านและรถยนต์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายประจำวัน ภาระทางธุรกิจและภาระครอบครัวที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายทุกวัน ซึ่งทางผู้จัดการประชุมจะได้เร่งสรุปผลการสะท้อนปัญหา และนำเสนอทางออกทางรอด และความต้องการส่งไปถึงรัฐบาลเพื่อขอให้ช่วยเยียวยาช่วยเหลือต่อไป