กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

0
374

กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วย

วันนี้ (11 ก.พ. 63) ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 ซึ่งทางกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา หรือ กยศ. สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อมอบโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด และโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อนำไปรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วย โดยคาดว่าตลอดทั้งปี 2563 จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 25,000 คน และจะได้รับโลหิตจำนวน 10 ล้าน ซี.ซี. นอกจากนี้ ยังมีการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา เพื่อการรักษาพยาบาลอีกด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า กิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิต รวมถึงอวัยวะและดวงตาเพื่อการรักษาพยาบาล เนื่องจากปัจจุบันมีผู้บริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตาลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการปลูกฝัง และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ และดวงตามากขึ้น

สำหรับกิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดขึ้นอีก 4 ครั้ง ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ และที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับกิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดขึ้นอีก 4 ครั้ง ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ และที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563