เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จับมืออำเภอสะเมิง พร้อมจัดงานเทศกาลสตรอเบอร์รี่ ฯ ครั้งที่ 19

0
334

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จับมืออำเภอสะเมิง

พร้อมจัดงานเทศกาลสตรอเบอร์รี่ ฯ ครั้งที่ 19

อำเภอสะเมิง เชียงใหม่ เตรียมจัดงานเทศกาลสตรอเบอร์รี่ และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 6-9 ก.พ.นี้ เพื่อเผยแพร่ผลผลิตสตรอเบอร์รี่คุณภาพดีของอำเภอสะเมิงที่เป็นแหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ พร้อมกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย 

นายอำเภอสะเมิงเชียงใหม่ จับมือสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง นำกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรกรในพื้นที่จัดงานสตรอเบอร์รีสะเมิง ครั้งที่ 19  ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ  ตำบลสะเมิงใต้  นายชัยณรงค์  นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง พร้อมด้วย นายปฐม  ศรีเจิญจิตร์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร , นายวิทยา นาระต๊ะ ,นายหนุ่ม  สุขพอดี  ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอสะเมิง และ พ.ต.ท. สุทัศน์  ขันจันทร์  รองผกก.ป้องกันปราบปราม สภ.สะเมิง  ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลสตรอเบอร์รี่ และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจำหน่ายสตรอเบอร์รี่ ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า Otop , การประกวดสตรอเบอร์รี , การประกวดธิดาชนเผ่า , นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน , กาดมั่วครัวฮอม ตลาดสีเขียว และตลาดประชารัฐ , การแสดงมหรสพ เช่น มวย รำวง สวนสนุก และแสดงกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในวันศุกร์ ที่ 7  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. จะเริ่มเคลื่อนขบวนรถบุปผชาติสตรอเบอร์รี่ผ่านเวทีกลาง ณ หน้าโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม และในเวลา 08.49 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมชมขบวนรถบุปผชาติสตรอเบอร์รี่ และการเดินแบบชุดสบายสไตล์สตรอเบอร์รีด้าน นายนายปฐม  ศรีเจิญจิตร์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า สถานการณ์การปลูกสตรอเบอร์รี่ในอำเภอสะเมิง ปี 2562/63 มีพื้นที่ปลูกจำนวน 3,530 ไร่ เกษตรกร 604 ราย ผลผลิตเก็บเกี่ยว ประมาณ 7400 ตัน มูลค่าโดยประมาณ 544.7 ล้านบาท/ปี  

ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการ โครงการพัฒนาคุณภาพมารฐานสินค้าเกษตร (GAP) และแปลงใหญ่สตรอเบอร์รี โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตสตรอเบอร์รีคุณภาพ  สำหรับ การนำผลผลิตสตรอเบอร์รี่มาจัดจำหน่ายแก่ผู้ที่มาเที่ยวชมงาน จะเน้นไปที่สตรอเบอร์รี่ปลอดภัย เพาะปลูกแบบปลอดสารพิษ และได้รับการตรวจสอบหาสารพิษตกค้างก่อนนำออกจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในความปลอดภัย ซึ่งงานในแต่ละปีสามารถสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้สนุกสนานและได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ ที่ส่งตรงจากเกษตรกรอีกด้วย  ขณะที่ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 19 แล้ว ถือเป็น 19 ปี ที่มีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เป็นต้น ปีนี้จะมีการจัดขึ้นในห้วงระหว่างวันที่ 6 –9  กุมภาพันธ์ 2563 โดยนำสตรอเบอร์รี่ พร้อมของดีของอำเภอสะเมิงมาจัดงาน โดยทางอำเภอได้เน้นเรื่องคุณภาพเป็นอย่างมาก สตรอเบอร์รี่ต้องปลอดภัย ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าไปสนับสนุนเกษตรกร และให้ความรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและวิชาการทางการเกษตร ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากที่สุด เพื่อนำไปสู่สตรอเบอร์รี่ 4.0  นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าสตรอเบอร์รี่ สินค้าแปรรูปที่มาจากสตอรเบอร์รี่ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ สินค้าของดีของอำเภอสะเมิง  และยังมีการจัดขบวนรถแห่ที่ประดับตกแต่งด้วยสตรอเบอร์รี่ มีทั้งกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ในการปลูกสตรอเบอร์รี่ในพื้นที่ และภาคเอกชน มาร่วมงาน    มีการจัดประกวดสตรอเบอร์รี่ ประกวดผลผลิตทางการเกษตร และประกวดการจัดสวน การแสดงศิลปะวัฒนธรรม การประกวดชุดสบายสไตล์สตรอเบอร์รี่ ประกวดร้องเพลง

สำหรับไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้อีกอย่างคือ การประกวดธิดาชนเผ่า และประกวดธิดาสตรอเบอร์รี่    การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการเผยแพร่ข่าวสารให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่า ในพื้นที่อำเภอสะเมิง มีของดีอะไรบ้าง มีวัฒนธรรมประเพณีอะไรบ้าง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้และเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับตลาดและการท่องเที่ยวในอนาคต.