ครอบครัว”หงสนันท์” ร่วมทำบุญสืบชะตา ที่วัดชัยศรีภูมิ

0
393

เมื่อเช้าวันที่ 30 มกราคม 2563 ครอบครัว หงสนันท์ อดีตผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ระมิงค์รายวัน นำโดย มัลลิกา,พิมมาดา,มนทาณี หงสนันท์ ได้เชิญญาติสนิท ผู้เคารพนับถือ ญาติพี่น้องและเพื่อนร่วมรุ่นในอดีตที่ยังไปมาหาสู่กันอยู่ ได้มาร่วมทำบุญสืบชะตาที่วัด วัยศรีภูมิ ( วัดปันต๋าเกิน ) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ทำมาทุกปีโดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 11 รูปมาร่วมในการทำบุญสืบชะตาครั้งนี้ มีผู้ที่ได้รับเชิญพร้อมญาติสนิทมาร่วมกว่า 50 คนโดยใช้ศาลาวัดชัยศรีภูมิเป็นที่ทำบุญในครั้งนี้ เมื่อเสร็จพิธีก็ได้ถวายภัตราหารเพลแก่พระสงฆ์พร้อมเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย สำหรับยอดเงินร่วมทำบุญครั้งนี้จำนวน 250,000 บาท