3 รพ.ผนึกกำลังจัด ปั่น 2น่องท่อง อุทยานแห่งชาติ

0
348

ที่โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานายธฤต ชื่นอิ่ม กก.บริหาร บมจ.รพ.รามคำแหงพร้อมด้วย ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กก.บริหารจาก รพ.เชียงใหม่รามและนพ.ดุสิต ศรีสกุล ผอ.รพ.ลานนาได้ร่วมกันเปิดการแถลงข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับ 3 รพ.ได้ผนึกกำลังให้การสนับสนุนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืชในการเป็นแกนหลักร่วมจัดกิจกรรม”ปั่น 2 น่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ.63 โดยมีนายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มาร่วมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนด้วย

นายธฤต ชื่นอิ่ม กก.บริหาร บมจ.รพ.รามคำแหงได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจกิจกรรม”ปั่น 2 น่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” ครั้งที่ 13 และได้ทำการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางพร้อมกันนี้ก็ได้ให้การสนับสนุนกรมอุทยานแห่งชาติฯด้วยการมอบเงินจำนวน 600,000 บาทเป็นทุนเบื้องต้นเพื่อนำไปดูแลบรรดาเจ้าหน้าที่ – ลูกจ้างในการปฎิบัติภารกิจพิทักษ์ผืนป่าและได้จัดโครงการรณรงค์หาทุนโดยเชิญชวนประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมบริจาคสมทบทุนซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดก็จะนำไปมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติทั้งหมด

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผอ.รพ.ลานนาได้กล่าวถึงความพร้อมสำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับงานนี้ได้มอบให้ศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน รพ.ลานนาไปให้บริการโดยมี นพ.เก่งกิจ เมธาวิน ศัลยแพทย์ประจำ รพ.ไปร่วมดูแลตลอดงาน ขณะเดียวกันก็ได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ที่”ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ” เพื่อรับมือกรณีฉุกเฉินอันอาจเกิดขึ้นได้

ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กก.บริหาร รพ.เชียงใหม่รามได้กล่าวถึงความพร้อมโดยได้จัดเตรียมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่พร้อมเครื่อกระตุกหัวใจไฟฟ้าหรือ AED (Automated External Defibrillator) พร้อมช่วยเหลือนักปั่นกรณีฉุกเฉินและในวันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 63 ได้เตรียมทีมแพทย์เวชศาสตร์การกีฬาพร้อมเลเซอร์ระงับปวดเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อให้นักปั่น ก่อนวันงานที่บริเวณโรงเรียนจอมทองซึ่งเป็นสถานที่รับลงทะเบียนหากนักปั่นท่านใดที่สนใจเข้ารับการตรวจประเมินและรับคำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมของร่างกาย

จากนั้นนายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารเครือ ระ.รามคำแหงรวมทั้งหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกบริหารวางแผนจัดการจราจรความปลอดภัยให้กับนักปั่นรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งล้วนมีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจใหเกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืชในการปฎิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จ

สำหรับผู้สนใจในการมีส่วนร่วมกิจกรรมสมทบทุน”มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า” สามารถนำเงินเข้าบัญชีธนาคารธนชาติในชื่อ โรงพยาบาลรามคำแหงเพื่อผู้พิทักษ์ป่าโดย นพ.พิชญ สมบูรณสิน และนายธฤต ชื่นอิ่ม” ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 096-6-10949-7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาดทั้ง 3 รพ.ได้แก่ รพ.รามคำแหง โทรศัพท์ 0 2743 9999 รพ.เชียงใหม่ราม โทรศัพท์ 053 920 300 และรพ.ลานนา โทรศัพท์ 052 134 777