ประชุม

0
296

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิรุฬ พรรณทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานด้านสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563.