อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

0
211

น.อ.นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ โดยมี น.อ.ฐาปนา ม่วงน้อยเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นผู้ทำการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นไปประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล ดอยอินทนนท์ เพื่อเตรียมทำพิธีมหาพุทธาภิเษกต่อไป มีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กองบิน 41 ร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41