ยินดีกับมหาบัณฑิต

0
3748

นายแพทย์ ประมุข อุณจักร กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมแสดงความยินดีกับ กรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และ สุมนมาลย์ ธนโชติ หัวหน้าศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม หลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 54 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุม มช. ที่ผ่านมา