ยุวกาชาดไทย

0
439

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาด และเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรักความสามัคคี ตลอดจนการร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมี นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันก่อน