แข่งทักษะที่ร้อยเอ็ด

0
623

อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด งานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน (ประเภทการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R) ณ วิทยาลัยการอาชีพ ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ผ่านมา