3 รพ.จัดทีมแพทย์ ดูแลปั่น 2 น่อง

0
256

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับ เครือ รพ.รามคำแหง จัดหน่วยแพทย์ดูแล “ปั่น 2 น่องฯ” และระดมทุนมอบกรมอุทยานฯ ดูแล “ผู้พิทักษ์ป่า” ปีที่ 3

เมื่อวันที่ผ่านมา ณ ห้องคอนเว็นชั่น 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา พร้อมด้วยผู้บริหารจาก โรงพยาบาลในเครือรามคำแหง ได้แก่ นายธฤต ชื่นอิ่ม กรรมการบริหาร บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง และ ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารจาก รพ.เชียงใหม่ ราม ได้ร่วมกันแถลงเกี่ยวกับกรณีที่ 3 โรงพยาบาล ได้ผนึกกำลังร่วมให้การสนับสนุนบริการทางการแพทย์แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในการเป็นเจ้าภาพหลักร่วมจัดกิจกรรม “ปั่น 2 น่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” หรือ Inthanont Challenge ครั้งที่ 13 โดยมีทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และนักกายภาพบำบัด พร้อมด้วยรถพยาบาลระดับ ALS ในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของนักปั่น กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 9 ก.พ.2563 นี้ มีนายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และนายวิชัย ลดาลลิตสกุล ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ อ.จอมทอง ร่วมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนด้วย

ในการจัดกิจกรรม Inthanont Challenge ครั้งที่ 13 นี้ โดยครั้งนี้ ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา ได้ตั้งจุดให้บริการทางการแพทย์ไว้ ณ จุด FINISH บริเวณจุดสูงสุดของประเทศ ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของงาน ที่นักปั่นทุกคนต้องการมาพิชิตให้ได้ โดยได้เตรียมหน่วยปฐมพยาบาล และทีมแพทย์ฉุกเฉิน นำโดย นพ.เก่งกิจ เมธนาวิน ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลลานนา ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีการส่องกล้อง ที่เป็นมาตรฐานในการรักษาปัจจุบัน เช่น ไส้เลื่อน นิ่วในถุงน้ำดี ไส้ติ่ง เป็นต้น พร้อมทั้งทีมพยาบาลวิชาชีพ และทีมนักกายภาพบำบัด ที่มาพร้อมเทคโนโลยีทางกายภาพบำบัด เช่น เครื่องเลเซอร์กำลังสูงระงับปวด เครื่องอัลตร้า ซาวด์ ไว้สำหรับดูแลนักปั่นที่เป็นผู้พิชิตยอดดอยอินทนนท์ ที่อาจมีการบาดเจ็บขึ้นได้ และรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง ALS ไว้คอยรับส่งผู้ป่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

นอกจากนั้นทาง โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลในเครือรามคำแหง ยังร่วมกันระดมทุนเพื่อสนับสนุน “กองทุนผู้พิทักษ์ป่า” เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งกองทุนเหล่านี้ จะเป็นกำลังใจให้พวกเขายืนหยัดต่อสู้ และปกป้องผืนป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติบ้านเมือง รวมทั้งเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนให้การสนับสนุนแก่องค์กรหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนต่อไป ถือเป็นอีกช่องทางในการส่งต่อกำลังใจให้กับพวกเขา “ผู้พิทักษ์ผืนป่าไทย”

สำหรับผู้สนใจในการมีส่วนร่วมในการแสดงน้ำใจสมทบทุน “มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า” สามารถนำเงินเข้าบัญชีธนาคารธนชาต ชื่อ “โรงพยาบาลรามคำแหงเพื่อผู้พิทักษ์ป่า โดย นพ.พิชญ สมบูรณสิน และ นายธฤต ชื่นอิ่ม” ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 096-6-10949-7 หรือตู้รับ