ให้ความรู้ด้านสุขภาพ

0
285

รพ.เชียงใหม่ ราม โดย ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร ให้การต้อนรับผู้ประกอบการ กลุ่มนักธุรกิจ BNI Honor จ.เชียงใหม่ ที่เข้าร่วมพูดคุยด้านสุขภาพ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจร่วมกัน โอกาสนี้ นพ.พิชญ์ หรรษาศิริพจน์ แพทย์ชำนาญเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้บรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่อง เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) กับการรักษาโรคซึมเศร้า และช่วยฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต และเทคโนโลยีวัดสมรรถภาพของปอดและหัวใจ (CPET) อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจในการดูแลสุขภาพด้วย ณ ห้องประชุม ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ราม เฮลท์เซ็นเตอร์