‘ซินเซิง’ ส่งใจให้ชาวจีน พ้นวิกฤติ ไวรัสโคโรนา

0
260

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำโดย นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตลอดจนคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน จัดกิจกรรมส่งกำลังใจให้ ประชาชนเมืองอู่ฮั้น และประชาชนชาวจีน ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่กำลังเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในขณะนี้

นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ กล่าวว่า “ตามที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พวกเราคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอแสดงความห่วงใยพร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนชาวจีนทั้งประเทศ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขันของชาวจีน ทั้งในและต่างประเทศ พวกเรามั่นใจว่าสถานการณ์จะกลับเป็นปรกติในเร็ววันนี้ ขอให้ประเทศจีนมั่งคั่ง เกรียงไกร ขอให้ประชาชนจีนทั่วหล้าเกรียงไกร ตลอดไป”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาไทย – จีน ให้นักเรียนและลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นอกจากนี้ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวจีน โดยองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่ ณ สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาด้วย