“พิงคนครเกมส์” ยิ่งใหญ่อลังการ

0
346

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 “พิงคนครเกมส์” ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ของอาจารย์และบุคลากร สร้างความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาประเพณีฯ “พิงคนครเกมส์” ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทั้งนี้ในพิธีเปิดได้จัดให้มีการแสดงชุด “ฟ้อนดอกระมิงค์” จากศิลปินล้านน อ้อม มณีรัตน์ รัตนัง นำแสดงโดยนักศึกษาสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามด้วยขบวนพาเหรดที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จังหวัดพิษณุโลก) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อด้วยการแสดงชุด “อารยะนครมิลังคะกุระ” ที่สวยงามตระการตา

จากนั้นนักกีฬาอาวุโส อาจารย์สุรศักดิ์ สิงห์สา อาจารย์ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร นำผู้ตัดสินกล่าวปฏิญานตน และพิธีจุดคบเพลิง โดยมีนางสาวณัฐกานต์ ขันไชย นิติกร สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะผู้ตัดสินกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย อาจารย์พงศธร ศรีทับทิม อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา และนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทนนิสของมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นนักกีฬาวิ่งคบเพลิง

สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ “พิงคนครเกมส์” จัดระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยดำเนินการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา , ฟุตบอล , ฟุตซอล , บาสเกตบอล , วอลเลย์บอล , แชร์บอล , เซปักตะกร้อ , เปตอง , แบดมินตัน , เทเบิลเทนนิส , เทนนิส , หมากกระดาน , สนุกเกอร์ , กอล์ฟ และวิ่งเพื่อสุขภาพ ณ สนามแข่งขัน จำนวน 7 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว และศูนย์แม่ริม , สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี , สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ , สนามกอล์ฟลานนา และโต๊ะสนุกเกอร์ลานทอง ภายในงานมีอาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ไม่น้อยกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกีฬาแห่งมิตรภาพและสายใย ภายใต้คำขวัญ “สานพลังสามัคคี เชื่อมไมตรีด้วยกีฬา”