ฟาร์อีสเทอร์น แจกทุนเรียนฟรี ตลอดปริญญาตรี รวม 12 ล้าน!

0
375

ข่าวดี! สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศไทย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ มอบทุนเรียนฟรีตลอดปริญญาตรี จำนวน 9 ทุน และทุนส่งเสริมการศึกษาต่างๆ ทั้ง 7 ประเภท มูลค่ารวมกว่า 12 ล้านบาท

นายประพันธ์ อภิวงค์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กล่าวว่า เนื่องในวาระการก่อตั้ง ม.ฟาร์อีสเทอร์น ครบรอบ 20 ปี ในปี 2563 นี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบทุนการศึกษาพิเศษชื่อทุน Smart FEU จำนวน 9 ทุน มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการทำกิจกรรมระหว่างการเรียน มีผลการเรียนระดับปานกลาง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี โดยปราศจากข้อผูกพันใดๆ อีกทั้งได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาพิเศษ (ทุนส่วนลด) สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนต่อทั่วไปทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และภาควันเสาร์-อาทิตย์ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาทด้วย

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการขอรับทุนฯ ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น หรือโทรศัพท์ (053) 201800-4 ทุกช่วงเวลาทำการ วันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป