ราตรีแม่โจ้

0
352

น.อ.นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมงาน ราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7 เพื่อหารายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างเครือข่ายระหว่าง มหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมี ดร.วรวัชร ตันตรานนท์ เป็นประธานการจัดงาน ณ ลานน้ำพุ นิ่มซี่เส็งขนส่ง เชียงใหม่