Oscars Review Gala Dinner…(Business Section) ปีนี้”แม่มดกัญชา (ดร แก้มหอม ณ ล้านช้าง) ได้รางวัลของหัวใจ”

0
351

มอบให้ด้วยหัวใจจากผู้จัดงาน ที่หายจากมะเร็ง ด้วยการดูแล “รักษา” ของแม่มดกัญชา และดาราฮอลลีวูด อีกหลายคนก็ได้รับการดูแลสุขภาพโดย “แม่มดกัญชา”…. และ อีกครั้ง Cancer hope village non profit organization มูลนิธิของแม่มด ก็ได้รับเกียรติให้เป็นมูลนิธิหลักของงานเป็นปีที่สองแล้ว…. คนไทยที่ยืนแถวหน้าของโลกอย่างเต็มภาคภูมิ