แดเนียล เจคอบส์-ณาน เยี่ยมชมและสังเกตุการณ์มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

0
439

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำนายแดเนียล เจคอบส์-ณาน หัวหน้าแผนกกงสุล สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมและสังเกตุการณ์มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยมีทีมแพทย์จากท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ อธิบายกระบวนการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งจากเครื่องเทอร์โมสแกน และการตรวจซ้ำรวมทั้งซักประวัติในกลุ่มที่มีไข้สูง ภายในห้องคัดกรองที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวอเมริกันที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าในปี 2562 มีชาวอเมริกันเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านช่องทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประมาณ 70,000 คน และในเดือนมกราคม 2563 หลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีชาวอเมริกัน เดินทางมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประมาณ 8,000 คน ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว