ปอยก๋องหลัว แห่งเดียวที่เมืองปาย

0
540

เมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน จัดงานสืบทอดประเพณีโบราณ งานปอยกองหลัว หรือ ปอยก๋องหลัว ซึ่งเหลือเพียงแห่งเดียวที่วัดหัวนา ต.เวียงใต้ โดยเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่นับวันจะสูญหายไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสืบชะตาหลวงและงานประเพณีปอยก๋องหลัว ประจำปี 2563 ณ วัดหัวนา ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาตามศรัทธาความเชื่อว่าการถวายก๋องหลัว คือ การจุดไฟเพื่อถวายความอบอุ่นแก่พระพุทธเจ้าในช่วงฤดูหนาว โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั้งในพื้นที่อำเภอปายและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า หรือ ประเพณีตานก๋องหลัว คือการนำเอาฟืนมาเผา เพื่อให้พระพุทธเจ้าได้ผิงไฟ จัดขึ้นในช่วงเดือน 4 เหนือ หรือประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคม ในวันขึ้น 15 ค่ำของเดือน เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น ชาวล้านนามีความเชื่อว่า พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปในวิหารก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นเช่นเดียวกับคนเรา จึงร่วมกันหาไม้ฟืนมาจุดเผาไฟผิงให้เกิดความอบอุ่น

คำว่า “หลัว” เป็นภาษาล้านนา หมายถึง ฟืน ส่วนคำว่า “หิง” หมายถึง การผิงไฟ และคำว่า “พระเจ้า” หมายถึง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอดีต พระ เณร และศิษย์วัดจะพากันออกไปหาฟืนในป่า เพื่อเตรียมไว้สำหรับทานหลัวหิงไฟพระเจ้าในเดือนยี่เป็ง ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างแพร่หลายทั่วไปในล้านนา แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งสำหรับที่เมืองปายจะเหลือประเพณีแห่งเดียวที่วัดหัวนา ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน