หารือ

0
196

รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ มทร.ล้านนาร่วมประชุมและหารือร่วมกับผู้แทนจาก Nation Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน ประกอบด้วย Prof.Chen Sung-Lin Deputy Director of Chinese Language Center Prof.LinShueh-Fang Academic Director on Critical Language Scholarship เพื่อหารือด้านการสร้างความร่วมมือด้านการเรียนภาษาจีน