แถลงข่าว

0
222

อาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ วรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่และดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผอ.อุทยานหลวงราชพฤกษ์ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชนการจัดงาน”ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 2 ณ แกรนด์ฮอล์ล ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต