แสดงความยินดีกับวิศวกร เหรียญรางวัลพระราชทาน

0
244

จากเด็กช่างยนต์ ก้าวสู่การเป็นนักศึกษาคนแรกของ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในรอบ 20 ปี ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเหรียญรางวัลเรียนดี แก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 39 คน จากทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

นาย กิตติโรจน์ อุนจะนำ (อาร์ม) จบการศึกษาและเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 เขาคือ บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของเกรดเฉลี่ย 3.75 ที่ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรยกย่องครั้งนี้

นาย กิตติโรจน์ อุนจะนำ เป็นชาวอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วัย 23 ปี เป็นบุตรคนโตของ นายมงคล อุนจะนำ เจ้าของร้านมงคลเพนท์ (ขายสีเพนท์รถยนต์) ย่านตลาดมะจำโรง อำเภอสันป่าตอง และ นางศิริกานต์ อุนจะนำ อาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง มีน้องสาว 1 คน กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ อาร์มเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ช่างยนต์) /ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.ช่างยนต์) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

เกียรติประวัติที่ผ่านมา ได้แก่ เหรียญทองเรียนดี ระดับ ปวช. และ ปวส. , เกียรติบัตร ไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย

นายกิตติโรจน์ (อาร์ม) กล่าวด้วยความภูมิใจว่า “ไม่เคยนึกเลยว่าจากชีวิตเด็กช่างยนต์คนหนึ่ง ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเกรดเฉลี่ยที่ไม่ดีนัก แต่ด้วยความคิดที่ว่า ต้องเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบและใช่ ประกอบกับได้รับคำแนะนำจากคุณพ่อ ให้เลือกเรียนสายอาชีพ เพราะจบแล้วมีงานทำ และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ เป็นนายตัวเอง หากขยันหมั่นเพียรก็สร้างฐานะมั่นคงได้

ที่สำคัญคือ ผมได้รับโอกาสที่ดีจากวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ซึ่งมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ทำให้ผมได้รับทุนราชพฤกษ์ (ทุนการศึกษา 100 %) ตลอดระยะเวลา 3 ปี หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ดังนั้นเมื่อผมได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างเต็มที่จากคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เอาใจใส่นักศึกษาทุกคน ทำให้ผมจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยม อันดับหนึ่ง

นายกิตติโรจน์ กล่าวอีกว่า ผมขอกราบขอบพระคุณทั้งสองสถาบันที่ให้โอกาสทางการศึกษากับผม ผมตั้งใจว่า หากผมประสบความสำเร็จ ก็อยากกลับมาทดแทนบุญคุณทั้งสองสถาบัน อยากฝากบอกทุกคนว่า สถาบันการศึกษาเอกชน ก็สร้างความภาคภูมิใจในชีวิตได้อย่างไม่น้อยหน้าสถาบันอื่นๆ เพราะมีศักดิ์และสิทธิในปริญญาเช่นกันครับ

เวลานี้ผมตัดสินใจที่จะไปตามหาความฝันและประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยจากที่ได้รับการแนะนำแนวทางการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นจากคณาจารย์ในคณะฯ และได้ฟังการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน แนวทางการไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น” จากคุณจงสวัสดิ์ เลิศธนาสาร ที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มต้นด้วยการไปเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่สถาบัน AIU อาจต้องใช้เวลานานหน่อย แต่คงไม่เกินความพยายาม

ส่วนเรื่องอนาคต ผมอยากประกอบธุรกิจส่วนตัว คงหลังจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีความคิดว่า อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับฟิตเนส เพราะเป็นเทรนด์ธุรกิจด้านสุขภาพ เนื่องจากผมชื่นชอบกีฬาเพาะกายเป็นทุนเดิม อยู่แล้วครับ” นายกิตติโรจน์ กล่าว

///ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่/// ข้อมูล