แอ็บโซลูทเฮลธ์ สัมมนา รู้ลึก NAD รู้จริง Nk cell

0
557

ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ จัดงานสัมมนาสุขภาพ “รู้ลึกNAD , รู้จริง Nk cell” ก้าวทันการรักษา… มากกว่านั้นคือสุขภาพดี ณ โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ (Wintree City Resort)

ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพที่ ให้ความสำคัญใน 4 กลยุทธ์หลักไปพร้อมๆ กันคือ การรักษา การฟื้นฟู การป้องกันการเจ็บป่วยไม่ให้เกิดซ้ำ และการทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข โดยใช้วิธีในการรักษาแบบก้าวหน้า คือ ต้องรู้เท่าทันการเกิดโรค ตรวจหาโรคให้เจอ อย่างรวดเร็ว ทันการรักษา แล้วป้องกันไม่ให้เกิดโรค

เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้ง “นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต” ที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้แนวทางการรักษาโรคแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นการแพทย์แบบก้าวหน้า ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลรักษาโรค รักษาอาการเจ็บป่วย

จากมุมมองการรักษาโรคแบบรอบด้าน แอ็บโซลูท เฮลธ์ สาขาเชียงใหม่ จึงได้จัดงานสัมมนาสุขภาพ “รู้ลึก NAD รู้จริง Nk cell ก้าวทันการรักษา… มากกว่านั้นคือสุขภาพดี” ขึ้น

ภายในงานมีบรรยาย หัวข้อ “NAD ทางเลือกใหม่กับการดูแลสุขภาพ” โดย นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต อาจารย์แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย รวมถึงการบรรยาย หัวข้อ “NK Cell เพชฌฆาต ภูมิต้านทานบำบัด พิทักษ์ภูมิคุ้มกัน” โดย ดร.สรินนา ทุมาภา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอณูชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ และยังมีกิจกรรม Lucky draw เพื่อลุ้นรางวัลการดูแลสุขภาพ บูธสินค้าเพื่อสุขภาพและลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน