ไวรัสโคโรนายังลามไม่หยุด ธุรกิจท่องเที่ยว-ส่งออกทรุด

0
350

เชียงใหม่ หารือภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว กำหนดแนวทางส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวซบเซาลง ในช่วงที่เกิดโรคไวรัสโคโรนา ด้านหอการค้าชี้กระทบทั้งท่องเที่ยวและส่งออก คาดไม่ต่ำกว่า 5 เดือนถึงจะฟื้น

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว และภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาดีขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
ปัจจุบันได้เกิดผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ในช่วงที่เกิดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ซบเซาลง และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวค่อนข้างมาก ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการหารือร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทาง รวมถึงมาตรการในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะต้องมีการสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของห้างสรรพสินค้า ท่าอากาศยาน ร้านกาแฟ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

โดยแต่ละสถานประกอบการจะมีมาตรการที่ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลักๆ คือ บริการจุดเจลล้างมือภายในสถานประกอบการทุกแห่ง โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกหลัก และจุดที่มีคนหนาแน่น การทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในลิฟท์ ตรวจสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในห้องน้ำให้มีเพียงพอ ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำการปฎิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้ และเตรียมพร้อมในการส่งลูกค้าไปโรงพยาบาลหากพบผู้มีอาการเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว ในส่วนของมาตรการลดภาษี ซึ่งภาคเอกชน ได้ขอให้ภาครัฐสนับสนุนการให้เงินกู้ฉุกเฉิน ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อประคับประคองธุรกิจ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก ครม. นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอจากหลายเครือข่าย ซึ่งที่ประชุมจะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวางแผนและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

สำหรับการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่ประชุมยังมี ความเห็นร่วมกันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ โดยประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการสามารถมีส่วนร่วมในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวได้ตลอดทุกฤดูกาล รวมไปถึงการสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ด้านนายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นรายได้หลักของเศรษฐกิจเชียงใหม่ แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า จากเดิมที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเชียงใหม่ปีละ 10 ล้านคนและปี 2562 ขยับเพิ่มเป็น 11.3 ล้านคน โดยสัดส่วนนักท่องเที่ยวร้อยละ 30 ซึ่งเป็นชาวต่างชาติและ 1 ใน 3 เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน เมื่อมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจากจีน และทางรัฐบาลจีนได้สั่งห้ามนักท่องเที่ยวที่เป็นกรุ๊ปทัวร์ออกนอกประเทศ จึงทำให้เหลือเพียงนักท่องเที่ยวแบบ FIT หรือ นักท่องเที่ยวที่วางแผนท่องเที่ยวด้วยตนเองทั้งหมด จึงส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างมาก

“ผมคุยกับเพื่อนักธุรกิจจีน เชื่อว่าอีกประมาณ 2-3 เดือนปัญหาเรื่องไวรัสโคโรนาในจีนถึงจะแก้ไขได้ และจากนั้นก็คงต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนที่จะฟื้นตัว ดังนั้นรวมๆ แล้วก็ประมาณ 5-6 เดือนจากนี้ที่จีนจะต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาและฟื้นตัว ดังนั้นภาคท่องเที่ยวของเชียงใหม่ช่วงนี้จึงต้องโฟกัสไปที่ตลาดอื่นมาทดแทน เช่น ตลาดอินเดีย ยุโปรหรืออาเซียน”นายวโรดม กล่าว