แต่งตั้ง นายสมนึก รงค์ทอง เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่วิทยุการบินฯ คนใหม่

0
768

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบผลการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ บวท. โดย นายสมนึก รงค์ทอง ได้รับการคัดเลือกการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ บวท. ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการเสนอและเห็นชอบผลการเจรจาค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้ว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยนายสมนึก รงค์ทอง เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. , ผู้อำนวยการใหญ่ (วิศวกรรมจราจรทางอากาศ) บวท. , ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาวิศวกรรมจราจรทางอากา