ปลูกพืชน้ำน้อย

0
274

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง ปี2562/63 หรือการปลูกพืชใช้น้ำน้อย กับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT) ในพื้นที่ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางวรินทร มั่งมูลอู เกษตรอำเภอหางดง ร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง