ลงพื้นที่

0
260

นางเขมวรรณ  ดวงจันทร์  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อม การจัดเวที เสวนา การผลิตลำไยคุณภาพและการใช้ผึ้งช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตลำไย  ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง  โดยมีเจ้าหน้าที่ จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่,เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วย ประธานแปลงใหญ่ลำไย ร่วมให้ข้อมูล  ซึ่ง กำหนดการเสวนาฯ จะจัดขึ้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563  ณ แปลงใหญ่ลำไย ต.แม่ก๊า  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563