ส.แฮนด์บอลตั้งศูนย์ ภาคเหนือที่เชียงใหม่

0
217

สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยจัดตั้งศูนย์ฝึกและพัฒนากีฬาแฮนด์บอลให้ได้มาตราฐานสู่สากลและนานาชาติพร้อมตั้งศูนย์ประสานงานสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยทั้ง 4 ภาคๆเหนือตั้งที่เชียงใหม่

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่เปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยโดยนายสมบัติ คุรุพันธ์ นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยจัดตั้งศูนย์ฝึกและพัฒนากีฬาแฮนด์บอลให้ได้มาตราฐานสู่สากลและนานาชาติพร้อมตั้งศูนย์ประสานงานสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยทั้ง 4 ภาค

ตามประกาศของสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดตั้งศูนย์ฝึกและพัฒนากีฬาแฮนด์บอลให้ได้มาตราฐานสู่สากลและนานาชาติ ตามประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาซึ่งทางสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยได้ทำการตรวจสอบและประเมินความพร้อมของสโมสรสมาชิกที่ได้ผ่านมาตรฐานตามที่สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยกำหนดดังนี้

ศูนย์ฝึกกีฬาแฮนด์บอลระดับชาติจัดตั้งทั่วประเทศรวม 9 แห่งด้วยกันได้แก่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

ส่วนศูนย์ประสานงานของสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยทั้ง 4 ภาคได้แก่ภาคกลาง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ภาคเหนือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ภาคใต้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี