เปิดกีฬา

0
221

เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 3 “พิงคนครเกมส์” ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่