“สวนสัตว์เชียงใหม่เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส” ระดมพนักงานเจ้าหน้าที่ ช่วยกันพัฒนาสวนสัตว์ เพื่อสร้างความสามัคคี ในการทำงานร่วมกันทุกฝ่าย

0
355

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ประชุมหารือพนักงานระดับบริหารเมื่อวานนี้ 17 ก.พ.63 เวลา 16:30 น.ให้มีการพัฒนาสวนสัตว์ขึ้นในช่วงการท่องเที่ยวลดจำนวนลงเนื่องจากวิกฤตการณ์โรคปลอดอักเสบ(Covid-19)

โดยให้ทุกฝ่าย ลงพื้นที่ทำความสะอาด ส่วนจัดแสดงสัตว์เพื่อสวัสดิภาพที่ดีและเก็บกวาดอาคารสถานที่ตลอดจนถึงการสำรวจป้ายให้ข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อต้อนรับพร้อมบริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ที่จะมาถึงนี้ โดยจะมีการระดมกำลังจากทุกฝ่ายกันเวลา13.30น.ของทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป