ชม. เปิดเซฟโซน ปลอด PM 2.5

0
491

เชียงใหม่ จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน (Smog Safety Zone) สามารถเข้าถึงได้จากทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ในรัศมี 5 กิโลเมตร

นายนภดล สวัสดิ์ หัวหน้างานควบคุมคุณภาพอากาศและเสียง เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่มีค่าสูงในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน (Smog Safety Zone) ขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่นละออง ซึ่งพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน (Smog Safety Zone) จะเป็นห้องปรับอากาศที่เป็นห้องปิดมิดชิด มีระบบกรองอากาศที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ โดยพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีทั้งห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้ง 11 แห่ง ห้องสมุดสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ห้องสมุดประชาชนศาลาแดง ห้องประชุมชั้น 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 (ขนส่งอาเขต 3) และห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียง (ด้านหลังหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่) โดยประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จากทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังสามารถรับหน้ากากอนามัย และแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ที่พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน (Smog Safety Zone) ของเทศบาลนครเชียงใหม่อีกด้วย

เทศบาลนครเชียงใหม่ ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ประเภทโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ จำนวน 22 แห่ง ร้านกาแฟ จำนวน 39 แห่ง และโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า อีก 25 แห่ง ในการจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน (Smog Safety Zone) ในสถานประกอบการ ควบคู่กับการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับผู้ประกอบการที่มีอาคารสูงในเขตเทศบาลฯ จำนวน 22 แห่ง เพื่อพ่นละอองน้ำบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศอีกทางหนึ่ง เทศบาลนครเชียงใหม่ ยังได้ดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย ควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือจากประชาชน ในการควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง และดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในหลายด้าน อาทิ การตรวจสอบ-ตรวจจับ รถยนต์ที่มีควันดำเกินมาตรฐาน ล้างถนน รดน้ำต้นไม้ การรักษาความสะอาดของสำนักงานแขวงทั้ง 4 แขวง เปิดน้ำพุรอบคูเมือง การให้บริการรับ-ส่งนักเรียน เส้นทางถนนเจริญประเทศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จัดเก็บขยะประเภทกิ่งไม้-ใบไม้ และการจัดอบรมการทำปุ๋ยหมักจากขยะประเภทกิ่งไม้ใบไม้ในครัวเรือน ฯลฯ