กลุ่มนักธุรกิจเชียงใหม่ และ มทบ. 33 จัดกิจกรรมเพื่อขอรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องชาวลาว

0
961

กลุ่มนักธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่  และ มทบ. 33 ได้จัดกิจกรรมเพื่อขอรับบริจาคสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอาหารแห้ง จากประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนแตก ที่ สปป ลาว

โดยกำหนดให้มีจุดรับบริจาคสิ่งของ (เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อาหารแห้ง) 3 จุด 1) ลานประตูท่าแพ 2) นิ่มซี่เส็ง ขนส่ง สำนักงานใหญ่ 3) นิ่มซิตี้ เดลี่ แอร์พอร์ต เป็นเวลาทั้งสิ้น 7 วัน ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม ถึง วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น – 21.00 น. ทั้งนี้ จะมีการแสดงและกิจกรรมต่างๆ บนเวที ณ ลานประตูท่าแพ ตั้งแต่วัน อาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 

คณะผู้จัดงานจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ศิลปิน นักดนตรีอาชีพ สมัครเล่น จิตอาสาผลัดกันมาช่วยจัดกิจกรรมและการแสดงบนเวที และขอความอนุเคราะห์จากพิธีกรจิตอาสาในจังหวัดเชียงใหม่มาช่วยดำเนินรายการและประชาสัมพันธ์บนเวที ณ ลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพ ระหว่างเวลา 15.00 น. – 21.00 น ของทุกวัน  

ทั้งนี้ ผู้จัดงานใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านมาร่วมกิจกรรมตามวัน และเวลาที่ท่านสะดวก ไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงหรือตลอดทั้งกิจกรรมก็ได้