หัวหน้าสำนักงานขนส่งสาขาภูซาง ดำเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

0
391

นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล ขนส่งจังหวัดพะเยา มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานขนส่งสาขาภูซาง ดำเนินการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้บูรณาการร่วมกับสาธารณสุขอำเภอภูซาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจ ทหาร ในการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายกรมการขนส่งทางบก โดยได้ตรวจวัดอุณหภูมิของประชาชนที่เดินทางผ่านบริเวณด่านชายแดนบ้านฮวก ซึ่งติดกับ สปป.ลาว เพื่อเข้ามาในเขตอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และได้กำชับให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่รับ-ส่งผู้โดยสาร ให้สวมหน้ากากอนามัย พร้อมกับให้ดูแลความสะอาดอุปกรณ์ภายในรถโดยสารทุกครั้งหรือหลังนำรถออกให้บริการ จัดหาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (เจล/แอลกอฮอล์) สำหรับให้ผู้โดยสารใช้ ไว้บริเวณบันได้ขึ้น-ลง หรือประจำทุกที่นั่ง ทั้งนี้ได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้โดยสารเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019