โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ จัดกิจกรรม “ฉงซินปันความสุขสู่สังคม”

0
1019442

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้จัดโครงการ “ฉงซินปันความสุขสู่สังคม” โดยการจัดกิจกรรมนันทนาการ พร้อมร่วมมอบเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน เพื่อปันความสุขมอบให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนต่างๆ โดยมีนางชนิสรา มณีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563