ผญบ.ถ้ำลอดนำทีม ถางแนวป้องไฟป่า

0
245

ราษฎรบ้านถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เร่งทำแนวกันไฟป่าทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอด หลังสถานการณ์ไฟป่าเริ่มหนักขึ้น ขณะที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ออกมาตรการห้ามเข้าเผาป่าหรือบุกรุกแผ้วถางป่าอย่างเด็ดขาดเพื่อสนองนโยบายแก้ไขปัญหาไฟป่าของเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

นายยนตรชัย โสภาวรการ ผญบ. ถ้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน นำชาวบ้านและจิตอาสาบ้านถ้ำลอด ทำกิจกรรมทำแนวกันไฟ เป็นระยะทางประมาณ 3 กม. เพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำน้ำลอด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติให้ความนิยมเดินทางมาเที่ยวชมในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีเป้าหมายให้คนในชุมชนบ้านถ้ำลอดมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอีกด้วย

นายบัญชา รามศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เปิดเผยว่า จากปัญหาเกี่ยวกับไฟป่าและหมอกควันไฟป่า ที่เกิดเป็นประจำทุกปี ทางอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ได้สนองนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่า จึงได้มีการกำหนดมาตรการห้ามบุคคลเข้าป่าในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง โดยไม่มีเหตุอันควร ในพื้นที่ อ.แม่แตง , อ.เชียงดาว , อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ และ พื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 และห้ามมิให้บุคคลใด ทำการยึดครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง และเผาป่า หรือกระทำการใดใดให้เสื่อมสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมในพื้นที่อุทยานอย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนมีความตามมาตรา 41 โทษจำคุก 4 ถึง 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 1,000,000 บาท ( สี่แสนถึงหนึ่งล้านบาท ) หรือทั้งจำทั้งปรับ