อบจ.เชียงใหม่รุกเข้มมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

0
449

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อบจ. พร้อมด้วยนางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และคณะผู้บริหาร อบ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันออกฉีดพ่นทำความสะอาดรถโดยสารสาธารณะ เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยจากไวรัส COVIC19 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ สถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่

ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลก (WHO)  ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public health Emergency of international Concern)เนื่องจากมีรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น และพบผู้ป่วยในหลายพื้นที่ ตลอดจนมีรายงานการติดต่อระหว่างคนสู่คนภายในประเทศ จึงเป็นเหตุผลสำคัญให้ทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลก

ตามที่มีรายงานของทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่า สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรไทย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สหรัฐอเมริกา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคภัยอุบัติใหม่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไม่ให้แพร่ระบาดซึ่งสร้างความเดือดร้อนในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยว จึงได้ร่วมกับองค์กรภาคี ในการขับเคลื่อน “รวมพลัง รู้ทัน สู้ภัย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” โดยจัดกิจกรรมระดมการพ่นละอองฆ่าเชื้อจากสารสกัดธรรมชาติ จากนวัตกรรมไทยด้วยเครื่องพ่น AIROFOG U260 เป็นเครื่องพ่นชนิดเดียวกันกับที่ในอากาศยาน โดยเน้นพื้นที่ความเสี่ยงของเชื้อไวรัส โดยเฉพาะสถานีขนส่งรถโดยสารสาธารณะ รถบัสประจำทาง เป็นต้น และนอกจากนี้ยังจัดให้มีบูธแจกเอกสารให้ความรู้ การเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมด้วย เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ไปตามสถานศึกษา ตลาดสด แหล่งชุมชน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาในครั้งนี้อย่างทั่วถึง