นวัตกรรมด้านไฟป่า

0
209

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ฟาร์อีสเทอร์น รับรางวัลนวัตกรรมด้านไฟป่า Environment and Sustainability ในการแข่งขัน Smogathon Thailand 2020 ภายใต้ผลงานที่ชื่อ Dust Barrier จากผลงานประชันไอเดียเพื่อผนึกกำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาหมอกควันในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภายในเวลา 48 ชั่วโมง Smogathon Thailand 2020 โดยแนวคิดของผลงานนี้ มีกระบวนการคิดและเริ่มพัฒนาไอเดียในพื้นที่เล็กๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนที่จะไปตกผลึกไอเดียให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงในการแข่งขัน ผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ทำให้ได้รับการพิจารณารางวัล Amazing Team : Special prize : Environment and Sustainability พร้อมทั้งได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังกล่าว