ประกวดสุนทรพจน์ฯ ชนะเรียนญี่ปุ่นฟรี1ปี

0
252

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา ภาคเหนือ จัดงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ขึ้น ณ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากบทสุนทรพจน์จำนวน 20 คน โดยมีการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวดการแข่งขันดังนี้

รางวัลชนะเลิศ จะได้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโซเฟีย ระยะ 1 ปี ได้แก่ นางสาวปรวรรณ ชาแจ้ง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ที่อยู่ของฉัน” และรางวัลรองชนะเลิศ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่-กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น 2 ที่นั่งโดยบริษัทเจแปนแอร์ไลน์ และบริษัทบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมเงินรางวัลสนับสนุนการเดินทาง 10,000 บาท จากหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ ได้แก่ นางสาวกัญญาภัค เพ็งทอง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลที่ 3-5 จากชมรมผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในภาคเหนือ รางวัลคาลบี้ ทัศนศึกษา ณ บริษัทคาลบี้ กรุงเทพ พร้อมค่าใช้จ่าย 3 วัน 2 คืน รางวัลชมเชย สนับสนุนโดยนิธิส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น รางวัลความพยายาม สนับสนุนโดยชมรมผู้พำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ และรางวัลพิเศษสนับสนุนโดยมูลนิธิใจบริสุทธิ์
ทั้งนี้มี นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรัช ปัญโญ ประธานสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ศาสตราจารย์จุโระ โอทซึกะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยโซเฟีย นายคาซึยูกิ ฮิจิโมโต ผู้จัดการภาคพื้นอินโดจีนและเอเชียใต้เจแปนแอร์ไลน์สาขากรุงเทพฯ นายโยชิคัทซึ นาคะยะมะ ประธานชมรมผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในภาคเหนือ นางสาวรุเนะ อะริมะ ประธานบริษัท คาลบี้ ธนวัฒน์ และคณะกรรมการตัดสินเข้าร่วมงาน