ชร.เปิดคลินิกมลพิษ

0
194

ที่อาคารคลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทีมแพทย์และพยาบาล ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดคลีนิกมลพิษขึ้น ซึ่งเป็นเป็นคลีนิกเฉพาะทางที่เน้นการทำงานด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยติดตามภาวะสุขภาพของประชาชนที่ต้องสัมผัสพิษเรื้อรัง เน้นการสื่อสาร สร้างความรอบรู้ ทั้งนี้เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านมลพิษโดยเฉพาะปัญหาปัยหาวิกฤติหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งมีแนวดน้มที่จะรุนแรงในห้วงเดือนมีนาคม-เมษายน ที่จะถึงนี้

นายไชยเวช กล่าวว่า ภายในคลินิกนอกจากจะมีการจัดทีมแพทย์และพยาบาลไว้คอยรักษาผู้ป่วย ซึ่งเข้ามารักษาและได้รับการคัดกรองมาจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคระาห์ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการสะสมของควันและฝุ่นในอากาศไม่ว่าจะเป็นการเกิดไฟป่า การเศษวัสดุทางการเกษตร รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงจากภาคการคมนาคมและอุตสาหกรรม ซึ่งมกีารปล่อยสารมลพิษทางอากาศ ซึ่งจะเป็นการรักษาที่ตรงจุดตรงกลุ่มเป้าหมายและเป็น ระบายผู้ป่วยจากการรักษาโรคทั่วไปของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้ว มีนิทรรศกาลให้ความรู้และการป้องกันจากปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นทั้งการใชหน้ากากอนามัยหรือการใช้เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมไปถึงการใช้เครื่องฟอกอากาศเพื่อลดความเสี่ยงอีกด้วย

ด้านนายทศเทพ กล่าวว่า ปัจจุบันแม้มาตรการของจังหวัดจะได้ผลโดยไม่มีกาเผาไหม้ในพื้นที่ แต่พื้นที่ก็เริ่มได้รับกระทบจากสภาพอากาศซึ่งเกิดขึ่นจากหลายปัจจัย อากาศแปรปวนและความกดอกาศสูง ทำให้หมอกควันลมาต่ำจนทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่กิน 2.5 ไมครอน เกินมาตรฐานที่ 50 ไมโครกรรัมต่อลูกบาศก์เมตร ติดต่อกันมา 4 วันแล้ว ทางสาธาณสุขจึงเฝ้าระวังด้านสุขภาพ โดยให้คำแนะนำให้ประชาชนตระหนักในการดูแลตนเอง ติดตามค่าฝุ่นละอองหากมีระดับสูงไม่ควรออกกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามั หรือหลีเสี่ยงการออกกำลังกายควรอยู่แต่ในบ้าน อย่างไรก็ตามยังเป้นช่วงการเฝ้าระวังยังไม่พบผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจนผิดปกติ

นายทศเทพ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ทางสาธาณสุขยังได้จัดเตรีวมหน้ากากอนามัยไว้แจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่มคือผู้สูงอายุ เด็กเล็กต่ำวก่า 5 ปี สตรีมีครรถ์ คนที่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดัน และผู้ป่วยที่เป้นโรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งมีอยู่กว่า 200,000 คน การจัดตั้งคลีนิกมลพิษ ก็เป็นอีกส่วนในมารตรการรับมือให้คำแนะนำรักษาผู้ป่วยและจัดบริการพื้นที่สะอาดหรือเซฟตี้โซน โดยจัดขึ้นทุกโรงพยาบาลชุมชนกว่า 200 แห่ง รองรับประชาชนได้ประมาณ 20,000 คน ในอนาคตมีแผนจะบขยายไปครอบคลุมถึง อบต. ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน สถานที่ราชการ ตลอดจนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ประจำจังหวัดด้วย