มช.ควักครึ่งล้าน ทุนกศ.ให้นักกีฬา

0
415

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควักกระเป๋ากว่าครึ่งล้านเป็นทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ” The Sun Games 2020 “

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงใหม่กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้จัดการทีมและชมรมกีฬาดีเด่นที่เข้าร่วมการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ” The Sun Games 2020 ” ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถทำเหรียญรางวัลได้เป็นอันดับที่ 9 โดยได้มา 8 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 33 เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น 55 เหรียญรวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 554,000 บาทดังต่อไปนี้

รางวัลผู้จัดการทีมกีฬาดีเด่นได้รับโล่เกียรติยศ – เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาทจำนวน 2 คนได้แก่ รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ(ผจก.ทีมกีฬาครอสเวิร์ด)และอาจารย์กฤษณะ บุญประสิทธิ์(ผจก.กีฬายูยิตสู)

รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่นได้รับโล่เกียรติยศ – เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาทจำนวน 3 คนได้แก่นายสุขุมพัทธ์ ณ น่าน (ผู้ฝึกสอนกีฬาครอสเวิร์ด) นายณัทกร มหิทธาฤทธิไกร (ผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสู)และนายก่อเกียรติ พงศ์พันธุ์ (ผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสู)

รางวัลผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีการพัฒนาการดีเด่นได้รับเกียรติบัตรจำนวน 8 คน ได้แก่

อาจารย์ ดร.อัษ แสนภักดี (ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ) ผศ.ดร.พิชัยณรงค์ กงแก้ว (ผู้ฝึกสอนกีฬาดาบไทย)
นางสาวปราณี ใจต๊ะ (ผู้ฝึกสอนกีฬาหมากกระดาน) นางสาวจุฑามาศ มณีรัตน์โรจน์ (ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสู) นางสาวกรรณพรรณ วรรณเลิศ (ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสู) นายศุภณัฐ คุณยศยิ่ง (ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ) นายประภาส วันดี (ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาดาบไทย) นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ (ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาหมากกระดาน)

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมได้รับเสื้อสามารถจำนวน 4 คนได้แก่ นายวิทยวุฒ ไหว้พรหม นักกีฬาครอสเวิร์ดผลงาน 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน นายภากร น้อยอาจหาญ นักกีฬายูยิตสู ผลงาน 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง นางสาวนีรภางค์ เลาหวิรภาพ นักกีฬาครอสเวิร์ด ผลงาน 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง
นางสาวสุปรีดี พรหมจักร นักกีฬายิงปืน ผลงาน 1 เหรียญทอง

รางวัลชมรมกีฬาดีเด่นได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทจำนวน 1 รางวัลได้แก่ชมรมกีฬาในร่ม และรางวัลทีมกีฬาดีเด่นได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทจำนวน 1 รางวัลได้แก่ทีมกีฬาครอสเวิร์ด