ฝางเตรียมกิจกรรม เดิน-วิ่งสู้หมอกควัน

0
391

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงาน เตรียมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง สู้หมอกควัน RUN FOR FANG 2020 ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมานายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุม คณะกรรมการโครงการ เดิน วิ่ง สู้ควัน RUN FOR FANG 2020 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และหารายได้สมทบทุนจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาควันไฟป่า ในพื้นที่อำเภอฝาง

ซึ่งจัดการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ FUN RUN ระยะทาง 4 กิโลเมตร ประเภทบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง และ SUPER MINI MARATHON ระยะทาง 14.3 กิโลเมตร ประเภทบุคลทั่วไป ชาย/หญิง จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ 1.รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี 2. รุ่นอายุ 19-29 ปี 3. รุ่นอายุ 30-39 ปี 4. รุ่นอายุ 40-49 ปี 5. รุ่นอายุ 50-59 ปี และ 6. รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป

โดยรางวัล OVER ALL ชาย/หญิง จะได้รับเงินรางวัลคนละ 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัลคนละ 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ผู้เข้าเส้นชัย อันดับ 1-5 ของการวิ่ง FUN RUN ชาย/หญิง จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ผู้เข้าเส้นชัย อันดับ 1-3 ของการวิ่ง SUPER MINI MARATHON ชาย/หญิง ทั้ง 6 รุ่น จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

สำหรับผู้เข้าเส้นชัย 200 คนแรก จะได้รับเหรียญรางวัล และรางวัลนักวิ่งชุดแฟนซี SUPER MINI MARATHON อันดับ 1-2-3 ชาย/หญิง จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่ สำนักงานอำเภอฝาง ที่ว่าการอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ โทร. 053-451155 ต่อ 15